Waarom Future Children

Alles begint met

de wil betrokken te zijn bij

het welzijn van medemensen

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.


Als ambassadeur betrokken bij de Stichting WereldWijd voor Kinderen, een stichting binnen het Apostolisch Genootschap, werd in 2014 de stichting Future Children! opgericht.


Voor mijn werk ben ik regelmatig in India. Hier heb ik mij verdiept in hun cultuur en in het bijzonder in de wijze waarop Mahatma Gandhi leefde. Een mens die met vredesgedachten opkwam voor zijn medemens. Eens heeft hij gezegd: “Er is genoeg voor iedereen om zijn behoefte te vervullen, er is echter niet genoeg voor iedereen om zijn hebzucht te vervullen”. Daarnaast is er een persoonlijke behoefte ontstaan om te delen van mijn rijkdom. Dat kan naast geld bestaan uit tijd, inzet en energie. Deze belangenloze bijdrage kan het verschil maken. Een toekomst voor elk kind ongeacht zijn of haar achtergrond qua huidskleur, ras, religie of afkomst.


Ondanks dat het misschien lijkt op een druppel op de gloeiende plaat, denk ik ook aan enkele uitspraken van moeder Theresia van Calcutta:  “Als je 100 mensen niet kunt helpen, help er dan één”. “Als je aan één mens de liefde betoont heb je gedaan wat nodig is in de ogen van God”.  Medemenselijkheid betonen gaat verder dan iets doen omdat het hoort. Gedreven van binnenuit omdat ik mijn ogen niet mag sluiten voor de werkelijkheid. Vanuit die gedrevenheid werd de Stichting Future Children! opgericht van waaruit enkele projecten werden gestart. Verbetering van leefomstandigheden voor kinderen, waar ook ter wereld. Dit kan zijn op het gebied van scholing, huisvesting, voeding, maar is daartoe niet beperkt. 


Alle inkomsten, ontvangen door de stichting, gaan naar haar projecten. Niemand van de medewerkers en bestuursleden ontvangt op enigerlei wijze een financiële vergoeding. Ook niet om de projecten te bezoeken en of ter plaatse te ondersteunen.


Een van de projecten die op dit moment nadrukkelijk onze aandacht vraagt is het project KITOS (kinderen naar school) in Mumbai. Kinderen die leven en werken op een vuilnisbelt. Wij mogen ons reeds verheugen in aandacht en steun. Toch wachten er nog ca. 3.500 kinderen op onze hulp.


Dick van Harn, voorzitter


December 2014Ik heb een droom

en kan helpen

de wereld een beetje

mooier te maken.

Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684