verslag Kitos 2015

Het project KITOS

in Mumbai India (verslag 2015)

Kids to school – Kinderen naar school



Ook in 2015 heeft Dick van Harn, een bezoek gebracht aan het project KITOS. Hier kon hij de financiële bijdrage overhandigen voor de 2e groep van 5 kinderen. Hij heeft diverse gesprekken gevoerd met de leiding en onderwijzend personeel van de diverse scholen.


Ook werd er inzage gegeven in de situatie van de vuilnisbelt. Het is schokkend te horen dat de stad Mumbai per dag vele tonnen aan vuil produceert. Hiervoor rijden ca. 1.000 vuilniswagens en verzamelen ca. 8.000 ton huisvuil en 2.500 ton constructie en overig afval. Dit wordt allemaal gedumpt op de vuilnisbelt in de stad waar het ongezond en gevaarlijk is. De ouders die met hun kinderen hier leven en werken verzamelen papier, metalen en plastic. Hier verdienen zij een schamel loontje mee.


In 2015 heeft Future Children! diverse acties gehouden. Aan enthousiasme heeft het niet gelegen. Er zijn veel donateurs die middels een eenmalige- of doorlopende donatie hun medewerking verlenen. Er springen hier enkele zaken uit:


De Wereldwinkel Woudenberg/Maarn deed een bijdrage van Euro 500,-


Op koningsdag bracht de verkoop van rest spullen een bedrag van Euro 385,- op. Niet te vergeten alle andere kleinere acties van boekenmarkt tot kaarsenstandaards en lege flessen verzamelen. Veel naamlozen gaven hun bijdragen.


Er is tevens een project gestart op het Technasium in Breda alwaar een groep van 80 leerlingen samen heeft nagedacht hoe een tijdelijke behuizing te realiseren voor diegenen die niets meer hebben dan hun eigen kleding en dagelijks op de vuilnisbelt in leven trachten te blijven. Het vraagt wel een groot inlevingsvermogen maar het is geweldig te zien hoe de jonge mensen zich daarin hebben verdiept. De groep leerlingen 2015 heeft 16 plannen ingediend.


Ook voor 2016 staat een soortgelijk project op de planning. Zo groeit KITOS naar volwassenheid. Nog 3.900 kinderen te gaan……

Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684