verslag Kitos augustus 2014

Het project KITOS

in Mumbai India (verslag 2014)

In augustus 2014 heeft onze voorzitter, Dick van Harn, een bezoek gebracht aan het project KITOS in Mumbai. Hier werd hij ontvangen door medewerkers, bestuur en vrienden van de counter stichting Karunya. Er werd een presentatie gegeven door de medewerkers aan een groep vrijwilligers die op weg waren naar hun ‘werkgebied’ Umang.


Na een heerlijke Indiase lunch werd er met elkaar gesproken over de wijze waarop Karunya de ouders van de kinderen op de vuilnisbelt benadert. Hier moet eerst worden gewerkt aan het vertrouwen waardoor ouders het toestaan dat de kinderen naar school gaan wat voor hen ook toekomstkansen biedt. Onze stichting heeft in juni 2014 haar eerste bijdrage aan India over kunnen maken waarmee 5 kinderen voor een periode van 8 jaar onderwijs en voeding kunnen ontvangen. Stichting Karunya heeft ons bevestigd dat onze steun meer dan welkom is en dat haar doelstelling naadloos aansluit bij die van Future Childern! Het is een feest te zien hoe jonge mensen genieten van de geboden mogelijkheden. Vanuit Nederland waren 250 knuffels mee gereisd. Deze werden op 15 augustus, de Onafhankelijkheidsdag, aan de kinderen aangeboden. Er is nog een lange weg te gaan maar een droom wordt langzaam werkelijkheid mede dankzij onze sponsoren. Laten wij niet vergeten dat wij zo iets kunnen geven van onze rijkdom aan de allerarmsten!!

Kids to school – Kinderen naar schoolStichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684