Rechten van het kind

Kinderen hebben er recht op!

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.


Inmiddels hebben 193 landen het verdrag geratificeerd. Dat betekent dat zij hun nationale wetgeving in overeenstemming hebben gebracht met de uitgangspunten van het verdrag.


Recht op verzorging, bescherming en informatie

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te verdelen zijn in verzorging, bescherming, informatie en op het uiten van een mening.


Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting.

Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen mening en een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.


Een toekomst voor elk kind!!!!


Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684