Latrines voor Aguacate Belize

De betrokkenheid van Future Children! bij dit latrine project begint in 2012. Op expeditie naar Belize wordt een bezoek gebracht aan dit Maya dorp. Hier leven en werken wij 3 dagen onder de Maya’s en worden wij geconfronteerd met een zeer slechte water- en sanitaire situatie. Vooral het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen heeft ziekten en veel ongedierte tot gevolg. Deze situatie ontstaat omdat de mensen hun behoeften doen in de rivier of de jungle.


De inwoners van het dorp zijn ervan overtuigd dat het beter moet maar het ontbreekt eenvoudig weg aan middelen. Future Children! meldt zich bij Wereld Wijd voor Kinderen (www.wwvk.nl) voor financiële steun. Er wordt overeengekomen dat in een periode van 3 jaar er 50 latrines zuilen worden gebouwd. Het project bestaat uit het faciliteren van de goederen. Met inzet van de eigen bevolking zullen de latrines worden gebouwd. In principe zal elk gezin (hut) een eigen latrine krijgen. Jaarlijks wordt de voortgang door de stichting gecontroleerd en nieuwe plannen gemaakt. Onder leiding van de dorps oudste, Mr. Louis Calcun, wordt er hard gewerkt. Het uiteindelijke doel is om de levenstandaard van de bevolking en in het bijzonder van de kinderen te verbeteren.


Het project is gestart in 2013 en zal in 2015 zijn afgerond. De totale investering bedraagt Euro 15.000,--

Het project Latrines

voor Aguacate Belize


Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684