Het project vrijwilligers

Het project VRIJWILIGERS

In juli 2014 gaat een groep van 13 vrijwilligers naar het project Umang in India. Umang is een zorgboerderij voor jong volwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Dit zijn jonge mensen die helaas niet zijn geadopteerd uit het weeshuis Bal Anand in Mumbai en nu samen wonen en werken op deze prachtige locatie. Umang is een initiatief dat als voorbeeld dient voor heel India, maar waar ook nog heel veel moet gebeuren.


Op het terrein is een vrijwilligershuis waar de vrijwilligers welkom zijn om te verblijven. Er is genoeg te doen om samen en met de jonge mensen te ondernemen. De plannen zijn met de vrijwilligers en de leiding van Umang afgestemd. Zo willen de vrijwilligers een bijdrage leveren aan een mooie wereld en dan vooral aan kinderen. Dit is een project dat wordt aangeboden aan de Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand.


Er zijn tevens plannen in voorbereiding voor meer vrijwilligers projecten die aansluiten bij de uitgevoerde projecten van Wereld Wijd voor Kinderen. (www.wwvk.nl)

Umang Mumbai India 2014Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684