Het project KITOS

Het project KITOS

in Mumbai India

Een van de basis principes van het kinderrecht is dat bij alles het belang van het kind voorop dient te staan. Geen enkel kind mag om welke reden dan ook worden gediscrimineerd. Een ander aspect is dat alle kinderen recht hebben op leven en ontwikkeling. De universele rechten van de mens en dus de kinderen, begint op elke hoek van de straat, in elk gehucht dat te klein is voor een landkaart. Het is een zaak van elk individu. Verbetering van het recht op leven en bestaan begint op kleine schaal. Als dit niet in acht wordt genomen op kleine schaal is er ook geen verbetering te verwachten op grote schaal. Er zijn nog steeds 100 miljoen kinderen die nog niet naar school kunnen….. Dat is een eerste vereiste waardoor kinderen een toekomst kunnen krijgen.


Zo komt Dick van Harn regelmatig in India. Op precies te in Mumbai, een stad met 18.000.000 inwoners. Hier werd hij geconfronteerd met 4.500 kinderen die niet naar school kunnen omdat zij dagelijks moeten werken op een enorm grote en vreselijk stinkende vuilnisbelt. Deze kinderen leven samen met hun ouders op deze belt, hebben geen speelgoed, weinig of geen voedsel en zijn de hele dag buiten aan het werk. Soms is het in de stad meer dan 43°C. Hun werk bestaat uit het verzamelen van mogelijk nog bruikbare materialen zoals papier, plastic, blikjes etc., welke dan weer verkocht kunnen worden. Hier leven zij dan van. Dit is echt niet menswaardig.


Wij willen samen met betrokken mensen er voor zorgen dat minimaal 50 kinderen een kans krijgen om naar school te gaan. Een kans op een betere toekomst. Inmiddels worden er al ongeveer 200 kinderen opgevangen door vrijwilligers. Zij krijgen dagelijks wat te eten, onderwijs en mogen samen spelen in plaats van werken. Dit wordt mogelijk gemaakt door initiatieven van derden. Nog 4.300 kinderen te gaan….. Misschien is wat wij samen kunnen wel een druppel op een gloeiende plaat, maar veel druppels maken de plaat wel koeler.


Het benodigde bedrag is bijna 8.000,00 Euro per jaar. Dit betekent dat om één kind een kans te geven er een bedrag van 160,00 Euro per jaar nodig is. Future Children! staat garant dat het geld op de juiste plaats komt en wordt besteed waar het voor bedoeld is. Dick heeft in dankbare kinderogen mogen kijken die nu samen kunnen spelen, eten en leren. Wat er dan door je heen gaat is met geen pen te beschrijven!!!!

Stichting Future Children! - Framboos 2 - 3903 EG  Veenendaal

T 03 18 51 51 71  -   06 30 05 05 58  -  info@futurechildren.nl   -   NL 36 RABO 0184875684